Palimpsest<  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ : Δημόσια Κτήρια : Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 
english-language
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής
Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής
Διαγωνισμός Ιδεών

Τοποθεσία
Αγία Παρασκευή
Πελάτης
Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατάσταση
Συμμετοχή, 2001

Γιάννης Κακλαμάνης, Αρχιτέκτων
Ελισάβετ Χρυσοχοΐδη, Αρχιτέκτων
Κρίνοντας σημαντική την παρουσία του δημαρχείου στον πολεοδομικό ιστό, διατηρούμε την αυστηρότητα του όγκου του καθώς και της πρόσοψης στον δημόσιο χώρο, δημιουργώντας ένα ενιαίο κέλυφος που στεγάζει όλες τις ζητούμενες λειτουργίες του σύγχρονου δημαρχείου. Ταυτόχρονα, αναιρούμε την παραδοσιακή εσωστρέφεια του δημαρχείου και προτείνουμε ένα κτήριο πιο φιλόξενο και ευέλικτο, εισάγοντας στο εσωτερικό του κτηρίου τη συνέχεια του δημόσιου χώρου και την κίνηση του αστικού ιστού. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω (ενιαίος όγκος και συνέχεια) υιοθετήσαμε ως μέσο μια συνεχόμενη επιφάνεια και ως μέθοδο χειρισμού αυτής, τις πράξεις «αναδίπλωση κατά μια διεύθυνση και τομή κατά τις δύο διευθύνσεις», έχοντας ως βασικούς περιορισμούς την δημιουργία του ζητούμενου όγκου καθώς και τη διατήρηση του αρχικού αναπτύγματος της επιφάνειας. Έτσι η αρχική επιφάνεια, ύστερα από σειρά μετασχηματισμών, που υπαγόρευσε το πρόγραμμα, μονομορφικών και μη γραμμικών[1], οδήγησε στην τελική επιφάνεια, η οποία με τη σειρά της καθόρισε την τελική επιλογή της χωροθέτησης του προγράμματος. · Τελικά, πρόγραμμα και μορφή έχουν σχέση αμφίδρομη. · Με τους μετασχηματισμούς της επιφάνειας, υπαίθριος χώρος, πολιτιστικά και υπηρεσιακές λειτουργίες καθώς και χώρος στάθμευσης συμβαίνουν στον ενιαίο χώρο που αυτή ορίζει. Η συνύπαρξη των λειτουργιών προσδίδει στο κτήριο ζωντάνια και δυνατότητα αναπάντεχων συμβάντων. · Κατά τη μία διεύθυνση επιτυγχάνεται διαμπερότητα και οπτική συνέχεια, η οποία ισχύει και καθ’ ύψος, λόγω των πολλαπλών ανοιγμάτων στις πλάκες, ενώ κατά την άλλη διαμορφώνονται πλήρη μέτωπα και υπάρχει φυσική συνέχεια. Και οι τέσσερις όψεις του κτηρίου έχουν μια διαγραμματική–μαιανδρική λιτότητα, που τις καθιστά λογότυπα, κάτι που θεωρήθηκε επιθυμητό για να αναδείξει τη σημασία του δημαρχείου ως δημόσιο κτήριο. · Διασφαλίζεται η δυνατότητα ενός εσωτερικού περιπάτου που ενώνει όλα τα διαμορφούμενα επίπεδα και διαπλατύνεται ενίοτε παίρνοντας τη μορφή πλατείας. Οι κατακόρυφοι πυρήνες, που περιλαμβάνουν τις σημειακές προσβάσεις (κλίμακες κινδύνου, ανελκυστήρες, shaft) τους υγρούς και τους βοηθητικούς χώρους, λειτουργούν ως ανεξάρτητα σταθερά στοιχεία, τα οποία άλλοτε συμπληρώνουν, άλλοτε διαπερνούν την επιφάνεια και άλλοτε καταλαμβάνουν τα ήδη διαμορφωμένα κενά. Τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία, μαζί με τα χιαστί , εκτός ότι συμπληρώνουν τη στατική συμπεριφορά της επιφάνειας, προτείνουν μια πρώτη χωρική υποδιαίρεση. Σύστημα κατακόρυφων χωρισμάτων, κινητών και σταθερών, σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό, ορίζουν το χώρο σε μικρότερη κλίμακα, διατηρώντας άλλοτε τη συνέχεια του και άλλοτε δημιουργώντας φυσικά και οπτικά όρια, παρέχοντας την απαιτούμενη σχέση ιδιωτικού και κοινόχρηστου. Το ίδιο σύστημα πετασμάτων διαμορφώνει και τα δύο διαμπερή μέτωπα, ελέγχοντας το φωτισμό και τον αερισμό. Το απαιτούμενο πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από διαβαθμίσεις ποιοτήτων, όπως συσσώρευση, ροή, εκτόνωση, ιδιωτικότητα και συχνότητα χρήσης των επιμέρους ενοτήτων. Βάση αυτών των διαβαθμίσεων και έχοντας ήδη ορίσει τη βασική χωροθέτηση των ενοτήτων, όπως καθορίστηκε από το μηχανισμό, που ήδη περιγράφηκε, έγινε η περαιτέρω προγραμματική οργάνωση. Η ενότητα των πολιτιστικών, που χαρακτηρίζεται από συσσώρευση κόσμου, απαίτηση εκτόνωσης (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) και ροή κόσμου (αίθουσα εκθέσεων) οργανώθηκε καθ’ ύψος όλου του κτηρίου, σε άμεση σχέση με το δημόσιο δρόμο– περίπατο. Για τις ενότητες των διευθύνσεων των υπηρεσιών και του δημαρχείου, η ανάγνωση του προγράμματος με βάση τη διαβάθμιση των ποιοτήτων οδήγησε στην αντίστοιχη χωρική έκφραση τους. Έτσι, το τμήμα της κάθε υπηρεσίας που έχει τη μεγαλύτερη συσσώρευση κοινού, αποκτά ένα παράρτημα– σύνδεσμο που χωροθετείται στα πιο προσβάσιμα σημεία του κτηρίου και είναι σε άμεση σχέση με τον περίπατο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση του κοινού από τους εκπροσώπους στα γκισέ. Τα τμήματα των υπηρεσιών που έχουν μικρότερη συχνότητα εξυπηρέτησης κοινού διαμορφώνονται σε ελεύθερη κάτοψη και έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας την ευελιξία των χωρισμάτων, άλλοτε να απομονώνονται και άλλοτε να ανοίγονται προς το κοινό. Τέλος, οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές και ο δήμαρχος, βρίσκονται σε πιο ιδιωτικούς χώρους σε άμεση σχέση με το τμήμα τους. Στην εποχή που τα πάντα αλλάζουν με ταχείς ρυθμούς, το δημόσιο κτήριο είναι απαραίτητο να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες.
CV